Pierwsze logowanie do Dzienniczka Ucznia 
w nowym roku szkolnym

 

1. W okienku Identyfikator wpisujemy: trzy pierwsze litery nazwiska, trzy pierwsze litery imienia i pięć ostatnich cyfr numeru PESEL ucznia

 

2. Klikamy Zaloguj się

 

 

3. W okienku Nowe hasło: wpisujemy wybrane przez siebie hasło

 

4. W okienku Nowe hasło (powtˇrzenie): jeszcze raz wpisujemy wybrane przez siebie 
    hasło

 

5. Klikamy Akceptuj